Noctuidae Noctuinae Xylenini Xylenina Xanthia (Spudaea) ruticilla Xylena (Lithomoia) solidaginis
Xanthia (Xanthia) togata (Esper, [1788])
Pink-barred Sallow
Xanthie ochracée

Genus: Xanthia Ochsenheimer, 1816   Subgenus: Xanthia Ochsenheimer, 1816   Original genus: Phalaena Linnaeus, 1758

Adult:
X. (Xanthia) togata (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, October 7, 2009
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xanthia) togata (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, October 2, 2008 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xanthia) togata (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, October 7, 2009
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xanthia) togata (© Daniel Morel)
Adult, Autun (71), France, October 3, 2008
(Photo by Daniel Morel)
X. (Xanthia) togata (© Daniel Morel)
Adult, Saint-Emiland (71), France, September 19, 2004
(Photo by Daniel Morel)
X. (Xanthia) togata (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, October 9, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xanthia) togata (© Paolo Mazzei)
Adult, Bracciano (Roma), Italy, July 1992
(Photo by Paolo Mazzei)

Foodplants:
Salix, Populus, Ulmus

Home