Noctuidae Noctuinae Xylenini Xylenina Xylena (Lithomoia) solidaginis Xylena (Xylena) lunifera
Xylena (Xylena) exsoleta (Linnaeus, 1758)
Sword-grass
Bois-sec

Genus: Xylena Ochsenheimer, 1816   Subgenus: Xylena Ochsenheimer, 1816   Original genus: Phalaena Linnaeus, 1758

Adult:
X. (Xylena) exsoleta (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, March 2001 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xylena) exsoleta (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, March 2001 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xylena) exsoleta (© Jens Christian Schou)
Adult, Fjeld Skov, Denmark, October 2002
(Photo by Jens Christian Schou, BioPix)

Larva:
X. (Xylena) exsoleta (© Paolo Mazzei)
Larva, Campo Imperatore, Gran Sasso (L'Aquila), Italy, June 17, 2007
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xylena) exsoleta (© Paolo Mazzei)
Larva, Gran Sasso (L'Aquila), Italy, July 2000
(Photo by Paolo Mazzei)
X. (Xylena) exsoleta (© Michal Grabowski)
Larva, Vihren, Pirin Mts., Bulgaria, August 3, 2003
(Photo by Michal Grabowski)

Larva (early stages):
X. (Xylena) exsoleta (© Raniero Panfili)
Larva (third instar), Gran Sasso (L'Aquila), Italy, July 30, 2005
(Photo by Raniero Panfili)

Foodplants:
Rumex, Sambucus, Euphorbia, Iris, Myrica, Silene, Ononis, Geranium, Stachys, Serratula, Sedum, Petasites and other low plants

Home