Papilionidae Papilioninae Graphiini Iphiclides feisthamelii Papilio alexanor
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Scarce Swallowtail
Flambé

Genus: Iphiclides Hübner, [1819]   Original genus: Papilio Linnaeus, 1758

Adult:
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, August 23, 2007 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Vivaro (Roma), Italy, August 23, 2007 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Dam, Serifos, Greece, August 27, 2014 [37.16111, 24.51789]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Psili Ammos, Serifos, Greece, October 24, 2016. Ex larva
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Psili Ammos, Serifos, Greece, October 25, 2016. Ex larva
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Psili Ammos, Serifos, Greece, October 25, 2016. Ex larva
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Pambà, Panaghìa Rodhianì, Serifos, Greece, August 27, 2015
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Enrico Gallo)
Adult, Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo), Italy, July 20, 2015
(Photo by Enrico Gallo)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Vallemare (Rieti), Italy, July 1996
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Andrea Neri)
Adult, Bologna, Italy
(Photo by Andrea Neri)
I. podalirius (© Geza Farkas)
Adult, Fruska Gora mountain, Vojvodina near Novi Sad, Serbia
(Photo by Geza Farkas, Geza Farkas home page)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Vallemare (Rieti), Italy, July 1996
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Diego Reggianti)
Adult
(Photo by Diego Reggianti)
I. podalirius (© Ilaria Pimpinelli)
Adult, Briancon, France, May 2002
(Photo by Ilaria Pimpinelli)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Adult, Vallemare (Rieti), Italy, July 1996
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Ilaria Pimpinelli)
Adult, Briancon, France, May 2002
(Photo by Ilaria Pimpinelli)
I. podalirius (© Bernard Fransen)
Adult, Hungary, 2000
(Photo by Bernard Fransen, Photography of European Butterflies and Moths)

Larva:
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Vivaro (Roma), Italy, August 18, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Monti Ruffi (Roma), Italy, August 14, 2007
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Vivaro (Roma), Italy, August 9, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Vivaro (Roma), Italy, August 16, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Vivaro (Roma), Italy, August 19, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Vivaro (Roma), Italy, August 4, 2007 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Hora, Serifos, Greece, August 8, 2011. Ab ovo
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Hora, Serifos, Greece, August 6, 2011. Ab ovo
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Manziana (Roma), Italy, July 1991
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva, Briancon, France, June 2001
(Photo by Paolo Mazzei)

Larva (early stages):
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva (first instar), Hora, Serifos, Greece, August 8, 2011. Ab ovo
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva (first instar), Vivaro (Roma), Italy, July 25, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva (second instar), Vivaro (Roma), Italy [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva (second instar), Hora, Serifos, Greece, August 12, 2011. Ab ovo
(Photo by Paolo Mazzei)

Pupa:
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Larva (pupating), Psili Ammos, N side, Serifos, Greece, September 19, 2016 [37.16315, 24.5229]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Pupa, Psili Ammos, N side, Serifos, Greece, September 24, 2016 [37.16315, 24.5229]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Pupa, Vivaro (Roma), Italy, August 22, 2008 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Pupa, Vivaro (Roma), Italy, August 11, 2007 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Pupa (just before hatching), Psili Ammos, Serifos, Greece, October 25, 2016. Ex larva
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Pupa, Penne (Teramo), Italy, October 1999
(Photo by Paolo Mazzei)

Egg:
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Egg, Vivaro (Roma), Italy, July 22, 2006 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Egg, Hora, Serifos, Greece, August 6, 2011
(Photo by Paolo Mazzei)
I. podalirius (© Paolo Mazzei)
Egg, Vivaro (Roma), Italy, August 4, 2007 [41.76021, 12.79564]
(Photo by Paolo Mazzei)

Foodplants:
Prunus, Pyrus, Malus, Sorbus, Crataegus

Home