Thumbnails (Psychidae) Prodoxidae Pterolonchidae

Psychidae Epichnopteriginae Epichnopterigini
Bijugis bombycella
Bijugis bombycella
Psychidae Oiketicinae Acanthopsychini
Oiketicoides lutea
Oiketicoides lutea
Psychidae Oiketicinae Phalacropterygini
Sterrhopterix fusca
Sterrhopterix fusca
Psychidae Typhoniinae Typhoniini
Typhonia ciliaris