Thumbnails (adults of Epermeniidae) Elachistidae Eriocottidae

Epermeniidae Epermeniinae Epermeniini
Epermenia (Calotripis) illigerella
Epermenia (Calotripis) illigerella
Epermenia (Cataplectica) iniquella
Epermenia (Epermenia) pontificella