Thumbnails (adults of Lecithoceridae) Incurvariidae Limacodidae

Lecithoceridae Lecithocerinae
Eurodachtha pallicornella
Lecithocera (Lecithocera) nigrana
Lecithocera (Lecithocera) nigrana
Lecithoceridae Oditinae Oditini
Odites (Gozmaniola) kollarella
Odites (Gozmaniola) kollarella
Odites (Gozmaniola) kollarella