Thumbnails (pupae of Sesiidae) Scythrididae Stathmopodidae

Sesiidae Sesiinae
Sesiidae Sesiinae Paranthrenini
Paranthrene tabaniformis
Sesiidae Sesiinae Sesiini
Sesia apiformis
Sesiidae Sesiinae Synanthedonini
Sesiidae Tinthiinae Pennisetiini
Sesiidae Tinthiinae Tinthiini