Thumbnails (Zygaenoidea: Somabrachyidae) Limacodidae Zygaenidae

Somabrachyidae
Somabrachys aegrota